Inicjatywa Uchwałodawcza

750 to stanowczo za dużo

Za oknami wiosna. Czas więc już najwyższy na to abyśmy i my ocknęli się z zimowego letargu. Zgodnie z przepisem Alfreda Hitchcocka: zaczynamy od trzęsienia ziemi, i liczymy, że potem napięcie będzie nieprzerwanie rosło. Proponujemy otóż mieszkańcom Chełma realizację projektu, który zgłaszaliśmy już jesienią ubiegłego roku. Domagaliśmy się wówczas i domagamy obecnie zwiększenia roli mieszkańców w zarządzaniu miastem. Najlepszą na to metodą jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Nasza propozycja zakłada wprowadzenie zmian w Statucie Miasta Chełm, które uproszczą wnoszenie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w Chełmie. Jesteśmy przekonani, że poza prezydentem miasta, co najmniej trzema radnymi, komisjami, klubami, i przewodniczącym rady miasta inicjatywa uchwałodawcza realnie należała także do mieszkańców Chełma. Mamy do tego prawo, a jak pokazuje doświadczenie budżetu obywatelskiego, mamy także taką potrzebę.

Przede wszystkim domagamy się zmniejszenia liczby podpisów wymaganych pod obywatelskimi projektami uchwał z 750 do 250.

Liczba podpisów wymaganych pod obywatelskimi projektami, w stosunku do głosów oddawanych w wyborach samorządowych na poszczególnych radnych, którzy mają prawo składania projektów uchwał, jest niewspółmiernie duża. W wyborach samorządowych w 2010 r. średnia głosów uzyskanych przez dzisiejszych radnych wyniosła nieco ponad 436. Z kolei
w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 2014 r, na jednego radnego oddano średni zaledwie 341 głosów. Tymczasem do złożenia projektu uchwały w ramach inicjatywy obywatelskiej potrzeba aż 750 podpisów.

Stosunek liczby podpisów, które trzeba uzyskać pod obywatelskimi projektami uchwał w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, jest w Chełmie znacznie wyższy niż w większości miast Polski. Wynosi on prawie. 1.17 %, co czyni Chełm jednym z najbardziej zaporowych dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej miast w naszym kraju.

Podpisy pod inicjatywą zmierzającą do zmiany te można składać w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Chełm” przy ul Wojsławickiej 7. Także tam pod nr telefonu 518 355 237 możecie poznać wszystkie szczegóły naszej akcji.