Podziękowanie za udział w konkursie ŻYCIE W CZASIE NIEZWYKŁYM II