WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rejon I  |  os. Rejowiecka, os. Śródmieście

Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 26 do Nr 2C wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową |  273  GŁOSY |  499 000 ZŁ

Rejon II  |  os. XXX-Lecia, os. Zachód, os. Słoneczne

Realizacja zadania pn. “Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny”, wjazd od ul. Ogrodowej  |  454  GŁOSY  |  400 000 ZŁ

Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym  |  69  GŁOSÓW  |  80 000 ZŁ

Rejon III  |  os. Działki, os. Kościuszki, os. Bazylany

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8,  ul. Połaniecka 10  |  481 GŁOSÓW  |  500 000 ZŁ

Rejon IV  |  os. Dyrekcja Dolna, os. Dyrekcja Górna

Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A  |  158  GŁOSÓW  |  470 000 ZŁ