INFORMACJA

 

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” od początku swojej działalności włącza się w różne formy pomocy dla mieszkańcow naszego miasta. To z naszej inicjatywy został wprowadzony Budżet Obywatelski w Chełmie, prowadziliśmy pierwszy punkt porad prawnych, mamy w Chełmie rondo imienia Boguslawa Mikusa.

Dziś współuczestniczymy w proteście przeciwko budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych, jak również sprzeciwiamy się utworzeniu wysypiska odpadów komunalnych i niebezpiecznych przy ulicy Chemicznej 12.

Nasze działania to wspieranie mieszkańców; informujemy że otwieramy

Punkt Pisania Pism.

Bezpłatnie pomożemy napisać pismo do urzędu, odpowiedź, odwołanie, wniosek.

Od 9 stycznia 2024 roku, w każdy wtorek w godzinach 9.00-11.00
zapraszamy do biura przy ulicy Bolesława Wirskiego 14/64.

INFORMACJA