Informacja publiczna

Zarobki chełmskich urzędników

Pod koniec lutego zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z wnioskiem o udostęnienie informacji publicznej dotyczącej wynagrodzeń uzyskiwanych przez: prezydenta, zastępców prezydenta, skarbnika, sekretarza, dyrektorów wydziałów, pełnomocników prezydenta, i wsyzstkich innych osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.  Poprosiliśmy o dane obejmujące wynagrodzenia