Informacja publiczna

Miejskie spółki w kłopotach

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący bilansów, rachunków zysków i strat na koniec grudnia 2017 roku spółek komunalnych otrzymaliśmy z urzędu miasta kilka ciekawych dokumentów. Zapewne zainteresują one głównie ludzi interesujących się gospodarką, jednak dla nas wszystkich z

Urzędnik służbowo ale prywatnie

Na początku stycznia zapytaliśmy Prezydent Miasta Chełm o rozliczenia związane z użytkowaniem przez kierownictwo Urzędu Miasta, prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych.  Urząd zawarł ze swoimi pracownikami dziesięć umów na refundację tych kosztów. Wykaz tych umów jest publicznie dostępny na

Błędy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta (http://www.chelm.pl/www/um/index.php/wydziay-urzdu-miasta) widnieje spis wszystkich jego wydziałów. Niestety ten spis nie odzwierciedla stanu faktycznego lub stan faktyczny nie jest istotny dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zarobki chełmskich urzędników

Pod koniec lutego zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z wnioskiem o udostęnienie informacji publicznej dotyczącej wynagrodzeń uzyskiwanych przez: prezydenta, zastępców prezydenta, skarbnika, sekretarza, dyrektorów wydziałów, pełnomocników prezydenta, i wsyzstkich innych osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.  Poprosiliśmy o dane obejmujące wynagrodzenia

Zapytanie o podatek od nieruchomości

Ponieważ Radni: Baranowski Maciej Maksym, Białas Paweł, Dżaman Ryszard, Gardziński Zygmunt Marcin, Mardoń Ryszarda Anna, Mazurek Kazimierz Marian, Pieńkowski Andrzej, Głaz Krzysztof Waldemar, Juszczak Artur Paweł, Lis Joanna, Niepogoda Sławomir Stanisław; zdecydowali, że od nowego roku będziemy mieć

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress