Akcja „Kocham rycykling”. Zbieramy zużyte bateria.