Rozdawaliśmy żywność najuboższym mieszkańcom Chełma