Wspólnoty

Porozumienie Chełmskich Wspólnot Mieszkaniowych

Reprezentanci Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Miasta Chełm, obecni na spotkaniu założycielskim zwołanym na dzień 23 października 2014 roku w Chełmie, zwani dalej „Sygnatariuszami”, mając na uwadze potrzebę wsparcia funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych działających na terenie miasta Chełm postanawiają Utworzyć „Porozumienie Chełmskich