Author: naszchelm

Ścieżki współpracy

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy W.334.III.2020, pt.: „Europejski model działania nowopowstałej firmy jako wsparcie w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”. Nazwa partnera zagranicznego: Associazione Artistica