wywóz nieczystości

Stanowisko w sprawie organizacji wywozu odpadów

Stanowisko w sprawie organizacji wywozu odpadów

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” pragnie wyrazić zaniepokojenie sposobem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących wywozu nieczystości z terenu miasta. Są one poważnym wyzwaniem dla wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców, zwłaszcza tych starszych. Wszyscy obawiają się kar za błędną segregację śmieci.