Stanowisko w sprawie organizacji wywozu odpadów

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” pragnie wyrazić zaniepokojenie sposobem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących wywozu nieczystości z terenu miasta. Są one poważnym wyzwaniem dla wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców, zwłaszcza tych starszych. Wszyscy obawiają się kar za błędną segregację śmieci. Brakuje informacji jak należy to robić prawidłowo. 

Całość naszego wystąpienia Stanowisko w sprawie wywozu odpadów (769 pobrań )

Zapraszamy do dyskusji na naszym profilu FB

Stanowisko w sprawie organizacji wywozu odpadów
Tagged on: