KONFERENCJA „INTERNACJONALIZACJA I INNOWACJE SZANSĄ ROZWOJU”