25 listopada br. poznaliśmy laureatów konkursu fotograficznego…

25 listopada br. poznaliśmy laureatów konkursu fotograficznego „Moje spojrzenie na Miasto Chełm”. Przypomnijmy, że jego założeniem było ukazanie okiem mieszkańców zabytków naszego miasta, starych kamienic, architektury, krajobrazu.

Konkurs wzbudził w chełmianach poczucie świadomości o znaczeniu fotografii dla dokumentowania życia codziennego naszego miasta, jego mieszkańców i architektury – mówi Joanna Bielecka, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm”, które przyznało nagrodę specjalną dla Jarosława Sajuka, za zdjęcie pt. „Pomnik Skrzypaczki Idy Hendel”.
Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” i sfinansowany był ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Chełm.
25 listopada br. poznaliśmy laureatów konkursu fotograficznego…