Uczestniczyliśmy w Chełmskim Dniu Organizacji Pozarządowych.