Wspieraliśmy konkurs Stowarzyszenia Edukacyjno -Technicznego „RKTiR” w Chełmie .