Miejskie spółki w kłopotach

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący bilansów, rachunków zysków i strat na koniec grudnia 2017 roku spółek komunalnych otrzymaliśmy z urzędu miasta kilka ciekawych dokumentów. Zapewne zainteresują one głównie ludzi interesujących się gospodarką, jednak dla nas wszystkich z ich lektury wypływa wniosek niezbyt optymistyczny.

Pismo przekazujące nam informacje podpisała osobiście prezydent Agata Fisz. Napisał między innymi: „…na dzień  udzielenia niniejszej informacji (18 czerwca 2018 przyp. NCh), bilans, rachunek zysków i strat na koniec grudnia 2017 roku spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. nie są zatwierdzone, gdyż w tych spółkach nie odbyły się jeszcze Zgromadzenia Wspólników.

Nieco wcześniej urząd udostępnił nam druki F-01 przygotowane przez MPGK i PUM. O sytuacji tej ostatniej dosyć obszernie pisał portal chelmski.eu. Mamy nadzieję, że kolejne publikowane przez nas dokumenty także zainteresują dziennikarzy.

Poniżej udostępniamy uzyskane dokumenty.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej:

Bilans MPEC_Bilans-2.pdf (431 pobrań ) ;

Rachunek zysków i strat MPEC_Rachunek-Wyników-1.pdf (379 pobrań )

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej:

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym MPGK.pdf (472 pobrania )

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych:

Bilans MPRD_Bilans-1.pdf (433 pobrania ) ;

Rachunek zysków i strat MPRD_Rachunek-Wyników-1.pdf (347 pobrań )

Park Wodny i Targowiska Miejskie:

Bilans  Park_Bilans-1.pdf (464 pobrania ) ;

Rachunek zysków i strat Park_Rachunek-Wyników-1.pdf (394 pobrania )

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych:

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym PUM.pdf (464 pobrania )

Towarzystwo Budownictwa Społecznego:

Bilans  TBS_Bilans-1.pdf (376 pobrań ) ;

Rachunek zysków i strat TBS_Rachunek-Wyników-1.pdf (355 pobrań )

Miejskie spółki w kłopotach