Nasz Chełm dla początkujących przedsiębiorców

Najczęściej poszukiwana przez naszych Czytelników informacja dotyczy możliwości pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie  działalności gospodarczej. Spora w tym zasługa rozmowy z przedsiębiorcą, który  otrzymał taką dotację, jaka ukazała się na łamach chelmski.eu.

Napisał do nas Pan Bartosz:

Jestem zainteresowany uruchomieniem własnej firmy. Czy mogę liczyć na jakieś wsparcie poza tym co proponuje urząd pracy?

Na taki cel przewidziano jedno z działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Osoba starająca się o dofinansowanie musi jednak spełnić kilka warunków:

– ukończony 30 rok życia
– posiadać status na rynku *Osoba bezrobotna (zarejestrowana w urzędzie pracy);
– bierna zawodowa (osoba niepracująca i nieucząca się);
– osoba odchodząca z rolnictw (osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i posiada do 2 ha przeliczeniowych ziemi – opłaca obowiązkowy KRUS).

Ponadto osoby wyżej opisane muszą przynależeć do jednej z grup, tzn. muszą być:

– w wieku powyżej 50 roku życia, albo
– być kobietą, albo
– być osobą niepełnosprawną (należy przedstawić odpowiedni dokument w tym zakresie), albo
– być osoba długoterminowo bezrobotną (należy przedstawić dokument z urzędu pracy o tym, że jest się zarejestrowanym jako osoba bezrobotna powyżej 12 miesięcy), albo
– mieć niskie wykształcenie (tj. ISCED 3, najwyżej średnie).

Jeżeli więc Pan Bartosz odnajduje się w którejś z tych grup, może rozpocząć poszukiwanie projektów, które są realizowane w ramach wspomnianego działania RPO. Zgodnie ze starym przysłowiem – „koszulka bliższa ciału”, od razu informujemy, że także my – Stowarzyszenie „Nasz Chełm” aktualnie realizuje taki projekt. Zapraszamy więc do kontaktu.

Pan Bartosz będzie musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy/ rekrutacyjny. Sugeruję, aby taki formularz wypełniać na komputerze- są to druki edytowalne i dzięki możliwości wypełniania na komputerze może zmieścić dużo więcej treści.

Tak wypełniony formularz składamy w biurze projektu. Tam zostanie nam udzielona informacja dot. kolejnego etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, ocenie formularzy i przewidywanym terminie ogłoszenia wyników.

Na co można liczyć?

Z pewnością większość przyszłych przedsiębiorców liczy na żywą gotówkę. I taką dostanie –  dotacja to około 23 tys. zł. Można je wydać na wyposażenie nowej firmy w sprzęt, urządzenia, narzędzia do rozpoczęcia świadczenia usług czy produkcji.

Jednak zanim Pan Bartosz otrzyma te pieniądze, będzie musiał przejść szereg szkoleń, które go przygotują do nowej roli. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Przez cały początkowy okres prowadzenia działalności uzyska także tak zwane wsparcie pomostowe. Są to pieniądze, które co miesiąc otrzyma na pokrycie bieżących wydatków firmy, tj. ZUS, czynsz za lokal, materiały eksploatacyjne.

Warto pamiętać, że w różnych projektach mogą być różne wysokości wsparcia pomostowego oraz różna wielkość tych środków.

***

Biuro projektu „Dotacja na start” mieści się w Chełmie, Aleja Żołnierzy I AWP 3 (oś. Koniczynka, za parkingiem Biedronki), czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Tel. 502589929; www.naszchelm.eu.

 

Nasz Chełm dla początkujących przedsiębiorców