Może radni dowiedzą się co prezydent robi w sprawie II LO

W związku z pismem jakie otrzymaliśmy od Augustyna Okońskiego w sprawie naszego apelu do władz miasta o zajęcie stanowiska w sprawie II LO, skierowaliśmy wczoraj kolejne pismo. Tym razem do radnych.

O tym jak fatalny wpływ na wizerunek miasta miała (i nadal ma) „afera” do jakiej doszło na początku stycznia pisały prawie wszystkie media. Zarówno te lokalne jak i ogólnopolskie. Mimo upływu czasu sprawa nie chce ucichnąć, czego dowodem jest ta publikacja.

Jeszcze pod koniec lutego „Nasz Chełm” zaapelował do prezydent Agaty Fisz o zajęcie stanowiska w tej sprawie i podjęcie działań zapobiegawczych, które nie tylko uspokoją sytuację, ale także będą przeciwdziałać możliwości wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Niestety wspomniana wyżej odpowiedź A. Okońskiego nie wyjaśniła niczego. Także prezydent nie zabrała w tej sprawie głosu.

W związku z powyższym wczoraj zwróciliśmy się (e-mail: biuro.rady@umchelm.pl) do radnych Rady Miasta Chełm, aby to oni spróbowali ustalić co właściwie miasto robi w sprawie II LO. Poniżej treść naszego wystąpienia do radnych:

Szanowni Państwo
Kiedy 27 lutego zaapelowaliśmy do Prezydent Agaty Fisz w sprawie sytuacji w II LO im. Gen. G. Orlicz-Dreszera, liczyliśmy na poważne potraktowanie naszego wystąpienia. Jak się okazuje nie mogliśmy bardziej się pomylić.
Odpowiedź datowaną na 6 kwietnia br. podpisał Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Ponad miesiąc zajęło mu sformułowanie jednozdaniowej odpowiedzi. Cytujemy ją w całości: „W odpowiedzi na apel o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie sytuacji panującej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie informuję, że Prezydent Miasta Chełm, jako organ prowadzący szkołę podjął wszelkie niezbędne i przewidziane prawem czynności zgodnie z posiadanymi kompetencjami.”
Przewodniczący Rady Miasta, który także był adresatem naszego apelu nie zdobył się nawet na tak arogancką odpowiedź. W związku z powyższym prosimy Radnych Rady Miasta Chełm, o złożenie interpelacji dotyczących sprawy II LO. Za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy dowiedzieć się czy władze miasta podjęły jakiekolwiek działania edukacyjne, które mogłyby zapobiegać ekscesom na tle rasistowskim w chełmskich szkołach. Brak reakcji ze strony miasta powoduje wewnętrzne konflikty i destabilizację w II LO. Obecna sytuacja kładzie się cieniem na nadchodzący święto szkoły czyli IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli.

Na wiele nie liczymy – wiemy o interpelacji jaką w tej sprawie składał jeden z radnych PiS. Ponoć odpowiedź otrzymał równie lekceważącą jak my.

 

Może radni dowiedzą się co prezydent robi w sprawie II LO
Tagged on: