Przedsiębiorcy nie mogą czekać

Wczoraj (17 listopada 20202 r.) wspólnie z Chełmską Izbą Gospodarczą sp. z o.o. (non-profit) i grupą lokalnych przedsiębiorców złożyliśmy w chełmskim magistracie pismo wzywające samorząd do przyspieszenia prac nad wdrożeniem miejskiej strategii  walki ze skutkami pandemii covid-19.

W naszym wystąpieniu stwierdzamy miedzy innymi:

z wielką satysfakcją i wdzięcznością przyjęliśmy Pańską inicjatywę odkupienia przez samorząd Miasta Chełm kwiatów niesprzedanych przed 1 listopada br. Z ogromną nadzieją przyjęliśmy także ogłoszoną przez Pana 6 listopada miejską strategię walki z koronawirusem. Proponowane rozwiązania dają jakieś szanse branżom najbardziej dotkniętym skutkami pandemii. W naszym najgłębszym przekonaniu tak właśnie powinien działać lokalny samorząd. Empatycznie wobec ludzi i środowisk dotkniętych decyzjami władz.

W ślad za ogłoszoną strategią możliwie szybko powinny pójść jednak konkretne działania. Apelujemy do Pana Prezydenta o jak najszybsze ich podjęcie. Przede wszystkim liczymy na zapoznanie opinii publicznej z harmonogramem realizacji proponowanych w strategii działań. Pozwoli to przedsiębiorcom na właściwe przygotowanie się do sprostania ewentualnym wymogom, które będą musieli spełnić by z pomocy skorzystać.

Pełna treść wystąienia: gastro___.pdf (260 pobrań )

Przedsiębiorcy nie mogą czekać