Zgłaszamy uwagi do Regulaminu BO

Dwadzieścia uwag do projektu nowego regulaminu Budżetu obywatelskiego zgłosiło nasze Stowarzyszenie. Na tę liczbę złożyła się praca 42 członków i sympatyków naszej organizacji. Nieoficjalnie wiemy, że wiekszość podnoszonych przez nas propozycji i zastrzeżeń została uwzględniona.

Wśród propozycji na czoło wysuwają się kwestie związane z promocją kolejnych edycji BO. Postulowaliśmy także zminiejszenie liczby wymaganych podpisów pod skladanym projektem oraz zwiększenie reprezentacji NGO w składzie Zespołu Konsultacyjnego. Zwróciliśmy również uwagę na konieczność przesunięcia obowiązków spełnienia szeregu kryteriów ze zgłaszającego projekt mieszkańca na fachowców powoływanych przez Prezydent Miasta.
Pisaliśmy:

Spełnienie tego katalogu kryteriów przez jakikolwiek projekt jest możliwe jedynie przy udziale specjalistów z wielu dziedzin. Mieszkańcy nie muszą znać strategii i innych dokumentów. Mają jednak prawo zgłaszać swoje potrzeby. Urząd zaś z łatwością może zweryfikować możliwość ich realizacji.

Zobaczcie na co jeszcze zwracaliśmy uwagę: Uwagi do regulaminu Budżetu Obywatelskiego (226 pobrań )

Zgłaszamy uwagi do Regulaminu BO