Bogusław Mikus nie żyje

Dzisiaj zmarł Bogusław Mikus. Dla większości chełmian był legendarnym przywódcą NSZZ „Solidarność”. Dla nas był przyjacielem i mentorem. Cześć jego pamięci!

Mikus  przez cale życie angażował się w działalność społeczną i polityczną. Po wystąpieniu z Solidarności w roku 1991, przez jakiś czas związany był ze strukturami ówczesnej Unii Demokratycznej. Rozstał się jednak z polityką partyjną. Był ewidentnym zwolennikiem ruchów oddolnych.

Mieliśmy to szczęście, że dostrzegł naszą aktywność w tej sferze. Zwiazał się z nami i stale współpracował w realizacji kolejnych przedsięwzięć Stowarzyszenia.  Zabierał głos w najważniejszych dla miasta sprawach. Zawsze odważny – nie zawahał się na przykład wbrew swoim politycznym poglądom poprzeć Jakuba Banaszka w walce o fotel prezydenta Chełma.  Nigdy nie było dla niego rzeczy ważniejszych niż dobro naszego miasta i jego rozwój. Bardzo będzie nam go brakowało w kolejnych bataliach o lepszy Chełm.

 

Bogusław Mikus nie żyje
Tagged on: