Budżet do poprawki, ale przemyślanej

Bez tytułuW piątek 11 marca zwróciliśmy się do miejskich radnych z apelem o przesunięcie terminu dyskusji nad zmianami w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego na kolejną (kwietniową lub majową) sesję Rady Miasta.  Jako przedstawiciele organizacji, która była inicjatorem wprowadzenia w Chełmie Budżetu Obywatelskiego, jesteśmy zaniepokojeni trybem wprowadzenia zmian w jego Regulaminie. W naszej opinii powinny one zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi
i dogłębną analizą dotychczasowych doświadczeń w realizacji BO. Do apelu dołączyliśmy nasz Raport.
Z treścią naszego wystąpienia możesz zapoznać się tutaj
. Jesteśmy przekonani, że zmiany w regulaminie powinny zostać dogłębnie przemyślane i przedyskutowane z mieszkańcami. Wprowadzanie ich w zwykłym dla chełmskich władz stylu prowadzi wyłącznie do dalszej degeneracji projektu pod nazwą Budżet Obywatelski.

Sprawą radni zajmą się podczas sesji (program sesji)już w najbliższą środę. Przypominamy, że obradom może przysłuchiwać się każdy mieszkaniec miasta.

 

Budżet do poprawki, ale przemyślanej