Budżet Obywatelskie 2021 krok po kroku

Liczby Budżetu Obywatelskiego na rok 2021:

  • 175 tys. zł na każde osiedle,
  • 750 tys. zł na zadania ogólnomiejskie,
  • Razem t0 2,5 miliona złotych.

Propozycje zmian, których oczekujecie na swoich osiedlach można zgłaszać od 5 czerwca. Tym razem mamy na to poro czasu – lista projektów zamknięta zostanie 10 lipca.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji BO 2021 przed końcem lipca możemy spodziewać się listy projektów, które przeszły sito wstępnej oceny. I tutaj ważna uwaga! Od 31 lipca do 7 sierpnia można będzie odwołać się od negatywnej oceny projektu.
Głosowanie potrwa 5 dni, a rozpocznie się 7 września br.

Szczegółowy harmonogram realizcji BO w Chełmie przyjęty Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Chełm

L. p.

Data

Działanie

1

22 maja 2020 r.

Ogłoszenie harmonogramu konsultacji, określenie kwoty budżetu obywatelskiego oraz jej podział na poszczególne osiedla i projekty ogólnomiejskie

2

05 czerwca 2020 r.

– 10 lipca 2020 r.

Zgłaszanie projektów

3

10 – 29 lipca 2020 r.

Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów

4

do 31 lipca 2020 r.

Opublikowanie listy projektów po ocenie

5

31 lipca – 07 sierpnia 2020 r.

Wnoszenie odwołań do opublikowanej listy projektów

6

07 – 14 sierpnia 2020 r.

Rozpatrywanie wniesionych odwołań

7

do 21 sierpnia 2020 r.

Opublikowanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie

8

07 – 11 września 2020 r.

Głosowanie

9

do 18 września 2020 r.

Publikacja wyników głosowania

10

do 30 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Budżetu Obywatelskiego jako projekty osiedlowe i ogólnomiejskie możemy zgłaszać ta projekty „twarde” (inwestycyjne), jak i miękie (kulturalne czy społeczne). Propozycję dotyczącą danego osiedla może zgłosić wyłącznie jego mieszkaniec. Zanim to zrobi musi zdobyć dla niego poparcie. Formalnie powinno być to minimum dwie osoby. W praktyce jednak wystarczy pozyskać podpis jednej osoby – drugą jest sam autor projektu.  Każdy pomysł wymaga listy poparcia z podpisami co najmniej dwóch Mieszkańców, w tym podpisu Autora. Podpisy będzie można zbierać przy użyciu znanej już platformy internetowej  Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm.
 Prawo do udziału w głosowaniu mają wszyscy miejszkańcy naszego miasta znajdujący się w rejestrze wyborców oraz młodzi ludzie którzy ukończyli 16 lat. Regulamin przewiduje też, że do listu uprawnionych – po złożeniu stosownego będzie można się dopisać. Każdy z nas będzie mógł zagłosować na dwa projekty dla swojego osiedla i dwa ogólnomiejskie.

***

Wiele wskazuje, że przyszłoroczna edycja BO została w naszym mieście uporządkowana. Jednoznaczne odwołanie się do spisu wyborców, wykluczy bowiem  możliwość kuriozalnego gosowania, z którą mieliśmy do czynienia przed rokiem. Ważne jest także i to, że na kilka dnie przed rozpoczęciem wszystkich procedur działa już zaktualizowana strona internetowa https://chelm.budzet-obywatelski.org/. Znajdziecie tam wszystkie istotne informacje.
My zaś, jak co roku deklarujemy nasze wsparcie zarówno w przygotowaniu wniosków, jak i późniejszym promowaniu waszych projektów. Do waszej dyspozycji są nasze media społecznościowe, strona internetowa i  Serwis Obywatelski portalu chelmski.eu
 
Budżet Obywatelskie 2021 krok po kroku