Mikus zasłużył na własne rondo

Dzisiaj w Urzędzie Miasta złożyliśmy informację o zawiązaniu się Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Jego celem jest zebranie podpisów pod projektem uchwały w sprawie nadania imienia Bogusława Jana Mikusa nowemu rondu u zbiegu ulic Wojsławicka, Mościckiego i al. 3 Maja w Chełmie.

Zmarły we wrześniu tego roku Bogusław Jan Mikus, to legenda chełmskiej Solidarności. Dla członków naszego stowarzyszenia, to także kolega i mentor. Zawsze był też chełmskim patriotą. Zabierał głos w najważniejszych dla Chełma sprawach. Potrafił wznieść się ponad własne przekonania polityczne.

Wspólnie podejmowaliśmy działania służące budowie społeczeństwa obywatelskiego.  Szczególnie zapamiętana winna zostać forsowana przez niego w roku 2015 idea zmian w statucie Miasta Chełm. Chodziło o wprowadzenia ułatwień dla mieszkańców w zgłaszaniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Mikus zasłużył na własne rondo(Na zdjęciu Mikus wraz z Joanną Bielecką i Grzegorzem Południukiem tuż po złożeniu projektu uchwały i ponad 1000 podpisów ją popierających).

Ówczesna władza projekt odrzuciła. Trzy lata później chełmski samorząd musiał te zmiany wprowadzić na podstawie sejmowej ustawy. W tym przypadku Mikus wyprzedził swój czas. Dla nas to również  powód do wykorzystania tej drogi do nadania imienia Bogusława Jana Mikusa nowemu rondu.

3 grudnia powołaliśmy Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. W jego skład weszli ludzie związani ze stowarzyszeniem Nasz Chełm i Bogusławem Mikusem. Są to:

  • Teresa Lackowska
  • Barbara Szubert
  • Joanna Bielecka
  • Mariusz Wieliczko
  • Ryszard Szymański

Szczególnie serdecznie dziękujemy za wsparcie pani Teresie Lackowskiej –  siostrze Bogusława Mikusa oraz Barbarze Szubert, legendzie chełmskiej Solidarności i Jego serdecznej przyjaciółce. Dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy rozpocząć zbieranie podpisów pod projektem uchwały UCHWALA___projekt.pdf (634 pobrania ) o nadaniu imienia.

Potrzebujemy tych podpisów 300.

W zwyczajnym czasie byłaby to liczba niewielka, jednak w czasie pandemii sprawa jest nieco trudniejsza. Mimo wszystko liczymy, że do świąt wymagane podpisy uda się zgromadzić i złożyć projekt uchwały na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. Mamy jednak nieśmiałą nadzieję, że uda się to zrobić do 16 grudnia – tego dnia przypada rocznica urodzin Bogusława Mikusa.

Prosimy o Waszą pomoc. Tutaj wzor-listy.docx-1.pdf (783 pobrania ) znajdziecie wzór listy, na której należy złożyć podpis. W miarę możliwości drukujcie je i po podpisaniu (nie numerujcie wierszy!) dostarczcie do siedziby stowarzyszenia: Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm”, al. Żołnierzy I AWP 3, 22- 100 Chełm. Jeśli nie będziecie mogli tego zrobić – dzwońcie na numer 518-355-237, postaramy się odebrać od was te listy. Zapoznajcie się również z informacją o ochronie danych osobowych Informacja-RODO..docx.pdf (342 pobrania ) .

 

Mikus zasłużył na własne rondo