Oświadczenie w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego

W załączniku prezentujemy nasze stanowisko w sprawie działań i wypowiedzi podejmowanych przez II zastępcę Prezydenta Miasta Chełm. Sprawa dotyczy oczywiście zlożonej przez nas informacji o możliwościach manipulacji wynikami głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. W odpowiedzi II Zastępca doniósł na nasze Stowarzyszenie do prokuratury.

W naszym oświaddczeniu piszemy miedzy innymi:

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się najwcześniej w kwietniu-maju przyszłego roku. Pośpiech nie jest więc wcale konieczny. Jest sporo czasu na to, by w pełnym spokoju mogli nowe rozwiązania przedyskutować radni pracujący w stałych komisjach Rady Miasta. Wystarczy także czasu na przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Można do tych konsultacji zaprosić wszystkich mieszkańców miasta, zainteresowane organizacje i podmioty, a także Rady Osiedli. Tylko w ten sposób można uniknąć skandalicznie małego zainteresowania zgłaszaniem projektów czy żenująco słabej frekwencji w głosowaniu. Przede wszystkim jednak szerokie konsultacje dają większe prawdopodobieństwo uniknięcia niedoskonałości opracowywanego regulaminu. Warto przy tym pamiętać, że koszty tak pojmowanych konsultacji są praktycznie żadne. Wystarczy wykorzystać postanowienia uchwały nr XIII/103/19 Rady Miasta Chełm.

Zapraszamy do lektury całości oświadczenia oswiadczenie_NCh_29-11-2019.pdf (328 pobrań )

Oświadczenie w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego