Walne zebranie członków Naszego Chełma

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Termin: 9 grudnia 2019 r., godzina 17:00
Miejsce: Chełm, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
  3. Określenie prawomocności Zebrania.
  4. Sprawozdanie władz Stowarzyszenia z dotychczasowej działalności.
  5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
  6. Podjęcie uchwały o powołaniu Zarządu.
  7. Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd
Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm

Walne zebranie członków Naszego Chełma