Wielkanocny remanent – nie popełniliśmy przestępstwa

Wszystkim naszym sympatykiom winniśmy jesteśmy informację o zakończeniu sprawy kuriozalnego donosu byłego już II Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm. Jak można się było od początku spodziewać jest to zakończenie pozytywne dla naszej organizacji i jej członków.

Jak się okazuje jeszcze w grudniu 2019 roku prokurator nadzorujący „naszą sprawę” zatwierdził postanowienie policjanta, który się nią zajmował. Postanowienie to brzmi:

w sprawie użycia fałszywych danych osobowych przy oddawaniu głosow w ramach procedury uchwalania budżetu obywatelskiego w Chelmie w listopadzie 2019 r. tj o czyn z art. 270 §1 kk – na podstawie art. 17 §1 pkt 1 kpk – brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa.

O rozstrzygnięciu informujemy tak późno, bowiem mogliśmy poznać go dopiero na wniosek o udostęnienie informacji publicznej złożony w Urzędzie Miasta Chełm. O tym kto i w jaki sposób może taki wniosek złożyć, dowiecie się tutaj.

Wielkanocny remanent – nie popełniliśmy przestępstwa