Zapytanie o konsultacje

Partycypacja obywatelska może przybierać różne formy, które w założeniu uwzględniają różny stopień zaangażowania obywateli w podejmowane decyzje.

Konsultowanie jest kolejnym „stopniem” na drabinie partycypacyjnej ze względu na zwiększony udział obywateli w prowadzonych działaniach.
Poza poinformowaniem, władza daje obywatelom możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań. Osoby uczestniczące w konsultacjach występują niejako w roli „doradców”, których pyta się o zdanie i opinie w konkretnej sprawie. Głosy obywateli są więc rozważane, choć nie ma gwarancji, że zostaną wzięte pod uwagę.

Obecnie, ze względu między innymi na regulacje prawne, jest to jedna z najpopularniejszych form partycypacji obywatelskiej w Polsce.

Zaciekawieni jak to wygląda w Chełmie zapytaliśmy Urząd Miasta Chełm o ilość konsultacji i sprawy w jakich rozmawiano z mieszkańcami.

Konsultacje społeczne - wniosek (442 pobrania ) Konsultacje społeczne - odpowiedź (455 pobrań )
Zapytanie o konsultacje