Pieniądze są, brak rozmowy

Po pięciu miesiącach oczekiwania Porozumienie Chełmskich Wspólnot Mieszkaniowych ponownie pisze list do prezydent Agaty Fisz. Jego członkowie domagają się odpowiedzi na swoje wystąpienie z października zeszłego roku (pisaliśmy o nim tutaj). Przyznają też, że PUM zaczął płynnie regulować swoje zobowiązania wobec Wspólnot.

Przypominamy:  w piśmie z października ubiegłego roku przedstawiciele wspólnot domagali się od prezydent, która pełni rolę funkcję Zgromadzenia Wspólników dla Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych sp. z o.o. w Chełmie (…):

„1. ujawnienia pełnej informacji na temat stanu rozliczeń finansowych ze wspólnotami mieszkaniowymi:
2. wyjaśnienia przyczyn wielomiesięcznych zaległości w przekazywaniu należnych pieniędzy wspólnotom, w skład, których wchodzą komunalne zasoby mieszkaniowe;
3. podjęcia zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania w ściśle określonym terminie problemu zaległości finansowych PUM wobec wspólnot mieszkaniowych.. ”

Jak się okazuje „… w toku trwającej kampanii wyborczej PUM niespodziewanie rozpoczął regulowanie swoich długów. Naszym zdaniem w żaden sposób nie przekreśliło to znaczenia cytowanych pytań. Przeciwnie – wyłącznie dzięki rzetelnemu zaprezentowaniu stanu rozliczeń finansowych ze wspólnotami możliwe będzie systemowe rozwiązanie istniejących w tym zakresie problemów”.

Pełny tekst wystąpienia  pismo_20_03_2015.pdf (348 pobrań )

Pieniądze są, brak rozmowy
Tagged on: