Wspólnoty idą po swoje

Porozumienie Chełmskich Wspólnot Mieszkaniowych wystąpiło do prezydent Agaty Fisz z żądaniem wyjaśnienia sprawy opóźnień w regulowaniu należności PUM sp. z o.o. wobec tych wspólnot. 

Zdaniem sygnatariuszy wystąpienia „zobowiązania Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych wobec wspólnot mieszkaniowych mogą sięgać kilkaset tysięcy złotych. Pieniądze te pochodzą z wpłat dokonywanych przez najemców lokali komunalnych i powinny zasilić konta tych wspólnot. Niestety od wielu miesięcy opłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych, mediów i funduszu remontowego trafiają na konta odpowiednich wspólnot z ogromnym opóźnieniem. Istniejące zaległości uniemożliwiają zarządom wspólnot właściwe zarządzanie. Zagrażają płynności finansowej wspólnot i bezpieczeństwa współwłaścicieli nieruchomości.

Pełny tekst wystąpienia  pismo_23_10_2014.pdf (364 pobrania )

 

Wspólnoty idą po swoje
Tagged on: