Zarobki chełmskich urzędników

Pod koniec lutego zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z wnioskiem o udostęnienie informacji publicznej dotyczącej wynagrodzeń uzyskiwanych przez: prezydenta, zastępców prezydenta, skarbnika, sekretarza, dyrektorów wydziałów, pełnomocników prezydenta, i wsyzstkich innych osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.  Poprosiliśmy o dane obejmujące wynagrodzenia brutto wraz z dodatkami (funkcyjne, specjalne, za wysługę lat, premiami i nagrodami

Dodatkowo cchcieliśmy poznać rowniez liczbę pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełm z wyszczególnieniem urzędników na pełnym i niepełnym etacie w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. i na 31.12.2015 r. oraz wskazaniem liczby pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.  W załączniku znajdziecie treść odpowiedzi przesłanej przez UM Chełm.

wniosek_wynagrodzenia_UM.pdf (1087 pobrań )

 

odp_UM_wynagrodzenia.pdf (1498 pobrań )
Zarobki chełmskich urzędników