PROTEST

Jako inicjatorzy uchwalenia i wprowadzenia w naszym mieście Budżetu Obywatelskiego chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko nieprawdziwej wypowiedzi na Sesji RM Chełm dnia 16 marca 2016 roku radnego Longina Bożeńskiego, osoby zaufania publicznego.

Podczas sesji Rady Miasta Chełm Longin Bożeński publicznie stwierdził:

„…sam Budżet Obywatelski, jako część Budżetu Miasta jest dzieckiem, nie żadnej organizacji pozarządowej, nie żadnej inicjatywy spoza Rady, jest inicjatywą Klubu Radnych, tej Rady. Powstał na tej sali i powiedzmy sobie prawdę, jest wspólnym dzieckiem Samorządu Miasta Chełma, przy udziale ,oczywiście i dobrej woli innych organizacji w które Radni się wsłuchiwali.”

To nieprawda! Fakty są takie!

  1. Inicjatorem Budżetu Obywatelskiego był Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Nasz Chełm, który zebrał pod projektem uchwały ponad 1 100 podpisów mieszkańców Chełma.
  2. Projekt uchwały wraz z regulaminem i podpisami mieszkańców został złożony na ręce przewodniczącego Rady Miasta w dniu 18 marca 2014 roku.
  3. Budżet Obywatelski został uchwalony na Sesji RM Chełm w dnia 29 maja 2014 roku na podstawie uchwały nr XLI/468/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.
  4. Uchwała wprowadzająca Budżet Obywatelski opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 26 czerwca 2014.

Wzywamy radnego Longina Bożeńskiego do sprostowania nieprawdy i przeproszenia mieszkańców Chełma, którzy podpisali się pod wnioskiem w sprawie Budżetu Obywatelskiego zgłoszonym przez Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Nasz Chełm.

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm

protest

PROTEST