Błędy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta (http://www.chelm.pl/www/um/index.php/wydziay-urzdu-miasta) widnieje spis wszystkich jego wydziałów. Niestety ten spis nie odzwierciedla stanu faktycznego lub stan faktyczny nie jest istotny dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Przypominamy – poprosiliśmy UM Chełm o informacje dotyczące wynagrodzeń w UM Chełm w latach 2014 i 2015 ( wniosek_wynagrodzenia_UM.pdf (1110 pobrań ) ). Odpowiedź ( odp_UM_wynagrodzenia.pdf (1521 pobrań ) )otrzymaliśmy w terminie zgonym z prawem. Jednak po weryfikacji jej treści okazało się, że podpisująca się pod odpowiedzią  Sekretarz Miasta Elżbieta Grzyb pominęła z nieznanych nam bliżej powodów informacje dotyczące wynagrodzeń dyrektorów wydziałów:

– Rozwoju, Promocji i współpracy z Zagranicą;
– Organizacji i nadzoru;
– Kultury Sportu i Turystyki.

Oczywiście ponownie zwrócimy się do UM Chełm z wnioskiem o udostęnienie tych informacji.

 

Błędy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej