Urzędnik służbowo ale prywatnie

Na początku stycznia zapytaliśmy Prezydent Miasta Chełm o rozliczenia związane z użytkowaniem przez kierownictwo Urzędu Miasta, prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych.  Urząd zawarł ze swoimi pracownikami dziesięć umów na refundację tych kosztów. Wykaz tych umów jest publicznie dostępny na stronie urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Z przygotowanego przez UM zestawienia Samochody UM (533 pobrania ) wynika, że średnio miesięcznie każdy z dyrektorów otrzymywał około 100 zł za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Jak wynika z wspomnianego wyżej wykazu umów kwoty wyliczane są miesięcznie zgodnie z faktycznie przejechanymi kilometrami. Inaczej w piśmie do nas twierdzi Elżbieta Grzyb, Sekretarz Miasta: „pracowników Urzędu Miasta Chełm nie dotyczy informacja >>Przejechane kilometry<<, gdyż zgodnie z umową zwrot kosztów za przejazdy służbowe następuje w formie ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.”

Do końca listopada 2017 roku łącznie na ten cel urząd wydał 10 739,63, a każdy z uprawnionych urzędników otrzymał średnio 976,33 zł (od blisko 390 zł  do ponad 1,5 tys zł).  Trzeba także pamiętać, że UM dysponuje samochodem służbowym marki Peugeot model 407, który w zeszłym roku  przejechał ponad 21,3 tys. km.

Kilka osób spośród tych, które otrzymują pieniądze za samochód, otrzymuje także ryczałt za użytkowanie… prywatnego telefonu do celów służbowych (stosowne umowy uwidocznione zostały w przywoływanym już wykazie). Są to kwoty  wahające się od 50 do 100 zł miesięcznie. Jak łatwo policzyć, w ciągu roku urzędnik wzbogaci się o 600 do 1200 zł.

__________

Nasze pytanie złożyliśmy zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.). Zachęcamy do korzystania z przysługującego nam prawa do informacji. Na stronie BIP Urzędu Miasta znajdziecie nie tylko przepisy prawne ale i wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Urzędnik służbowo ale prywatnie