Dzieci nie zasługują na zwolnienie z opłat za bilety

Wiceprezydent Józef Górny odpowiedział na naszą petycję w sprawie wprowadzenia w Chełmie darmowych przejazdów komunikacji miejskiej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych uczęszczających do palcówek oświatowych. Odpowiedź jest oczywiście negatywna.

Zdaniem J. Górnego ulg w komunikacji miejskiej jest już wystarczająco dużo. W załączonej odpowiedź UM na petycję w sprawie ulg dla uczniów (482 pobrania ) dowiecie się o wszystkich. Z właściwą sobie dezynwolturą  odniósł do tego, co było przedmiotem naszego wystąpienia. Otóż ulg w przejazdach komunikacją miejską  jest mnóstwo. AZ już dzieci naprawdę nie mają prawa narzekać. Te w wieku 4 lata aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystają obecnie z ulgi w wysokości 76,92 %. Z kolei starsze dzieci i młodzież w okresie nauki w szkole podstawowej aż do ukończenia dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych mają prawo do ulgi 42,3 %.

Pisze więc dalej J. Górny: „Rozpatrując niniejszą petycję dokonano analizy kosztów jakie wiązałyby się z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych uczęszczających do palcówek oświatowych położonych w mieście Chełm w zakresie grup nie objętych obecnie zwolnieniem z opłat i oszacowano je na ok. 1 000 000 zł rocznie. Jest to koszt wynikający tylko ze zwolnienia z opłat za bilety.”

Niestety na poparcie tej tezy nie przedstawia przywołanej analizy. Nie przeszkadza mu to jednak w argumentacji, która znamy z zupełnie innych czasów: „Należy podkreślić, iż wyodrębnienie takiej kwoty z budżetu miasta oznaczałoby konieczność zmniejszenia wydatków na inne cele np. opieki zdrowotnej, opieki społecznej, kultury, sportu, infrastruktury drogowej lub innych zadań realizowanych na rzecz mieszkańców miasta. 

I tak o to władza ponownie udowadnia, że to „Nasz Chełm” będzie winien tego, że nasze drogi będą jeszcze bardziej (?!) dziurawe, a opieka społeczna jeszcze bardziej uboga.

Do sprawy wrócimy

 

Dzieci nie zasługują na zwolnienie z opłat za bilety
Tagged on: