Miasto zgodnie kompetencjami, a w szkole wrze

Otrzymaliśmy wreszcie odpowiedź Urzędu Miasta na nasz apel z 27 lutego do prezydent Agaty Fisz w sprawie wydarzeń do jakich w styczniu doszło w II LO. Przyznajemy treść odpowiedzi nieco nas zaskoczyła.

Nie będziemy tego dokumentu komentować, jednak zacytujemy go w całości:

W odpowiedzi na apel o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie sytuacji panującej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie informuję, że Prezydent Miasta Chełm, jako organ prowadzący szkołę podjął wszelkie niezbędne i przewidziane prawem czynności zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Jeśli nie wierzycie, że to kompletny dokument podpisany przez Augustyna Okońskiego, dyrektora Wydziału Oświaty, udostępniamy w załączeniu Odpowiedź UM w sprawie II LO (426 pobrań ) .

Miasto zgodnie kompetencjami, a w szkole wrze
Tagged on: