W sprawie II LO władze powinny zabrać głos

Apelujemy do Prezydent Agaty Fisz i Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Zygmunta Gardzińskiego o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie sytuacji panującej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. 

W swoim wystąpieniu piszemy między innymi: „mamy pełne prawo oczekiwać od nich jednoznacznego komunikatu na temat tego, jak wychowywane są i powinny być przyszłe pokolenia chełmian. Jednostkowy przypadek nie może stać się fundamentem dla budowania złej opinii o naszym mieście. Apelujemy o działania zmierzające nie tylko do ewentualnych konsekwencji personalnych wobec nauczycieli i dyrektorów, ale przede wszystkim o działania edukacyjne podejmowane po to, by do podobnych zdarzeń w chełmskich szkołach nie dochodziło w przyszłości„.

Cały tekst oświadczenia Stanowisko w sprawie II LO (772 pobrania )

W sprawie II LO władze powinny zabrać głos
Tagged on: