Liczymy na szybkie zmiany

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” w ubiegłych latach wielokrotnie podejmowało problematykę chełmskich spółek komunalnych. Zwracaliśmy uwagę ówczesnych władz na bardzo złą jakość nadzoru właścicielskiego nad tymi firmami. Między innymi za naszą sprawą światło dzienne ujrzały wyniki spółek po dziewięciu miesiącach 2017 roku. Na podstawie naszych analiz w portalu chełmski.eu ukazała się seria publikacji poświęconych zagrożeniom przed którymi stają przede wszystkim MPRD sp. z o.o., CLA sp. z o.o., ChTMiPW sp. z o.o., czy PUM sp. z o.o. Systematycznie w tym czasie rosły natomiast wynagrodzenie prezesów spółek. Niestety wszystkie nasze uwagi na ten temat administracja prezydent Agaty Fisz pomijała milczeniem.

Wydaje się, że uczyniliśmy wszystko by o stanie komunalnych firm przynajmniej poinformować obywateli naszego miasta. Cieszy nas więc to, że sprawę podjął podczas piątkowej (14 grudnia 2018 r.) konferencji prasowej prezydent Jakub Banaszek. Liczymy, że w najbliższym czasie p. J. Banaszek ślad za tym opisem zaproponuje rozwiązań, które mogłyby w krótkim okresie przynieść jego poprawę. Zaniepokoił nas tekst na łamach „Dziennika Wschodniego” (17 grudnia 2018 r.). Jego autor tekstu „Prezydent Chełma zapowiada oszczędności. Rezygnuje z ciast i prenumeraty wielu gazet” stwierdza: „Za sprawą finansów miasto nie może sobie jeszcze pozwolić na przeprowadzenie profesjonalnych audytów w samym urzędzie, jak i wszystkich podległych mu instytucjach i spółkach. Niemniej jednak kontrole już są wdrażane, ale siłami własnymi i jak najmniejszym kosztem dla budżetu miasta.”

Szybka poprawa stanu chełmskiej gospodarki musi zacząć się od naprawy miejskich spółek. Każdy dzień tolerowania ich obecnego stanu, to konkretna strata dla miasta i jego mieszkańców. Z pewnością do sukcesu nie wystarczą oszczędności na ciastkach i prenumeracie prasy. Chełmianie dali nowej władzy szansę na reformowanie miasta w sposób zdecydowany i możliwie szybki. Ze swojej strony deklarujemy wolę współpracy na rzecz realizacji tego celu.

Liczymy na szybkie zmiany
Tagged on: